Brief van Paus Franciscus

paus-franciscus-iBijgaand zend ik u de Nederlandse vertaling van de brief van Paus Franciscus bij gelegenheid van de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen op zondag 17 januari 2016.
“Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie van Barmhartigheid” is het thema dat de Heilige Vader heeft gekozen voor deze mondiale dag. Dit thema is actueler dan ooit.

Het is daarom goed om aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen, ver weg en dichtbij.

 

Werken van Barmhartigheid (Boek)

werken van barmhartigheid   kleinOp 8 december 2015 begint het door paus Franciscus afgekondigde jaar van Barmhartigheid. Het is een jaar waarin we op verschillende manieren activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben, en ook kunnen nadenken wat dit voor je betekent. Vier jaar geleden hebben pastoor Gerben Zweers en de pastoraal werkers Joset van Leeuwen, Vincent van der Helm en Ed van de Moosdijk, een boek geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid.

Lees meer: Werken van Barmhartigheid (Boek)

 

Overleg Kerken Overheid (OKO)

NederlandDinsdag 13 oktober overhandigde Trees Bartelds en Margriet Kok het OKO document aan wijkteams en gemeente ambtenaren. Dit document geeft informatie over ruim twintig Arnhemse kerken over wat zij aan activiteiten hebben, zodat wijkcoaches wijkbewoners kunnen doorverwijzen naar een kerk in hun omgeving om bijvoorbeeld vrijwilligers werk te gaan doen. Ook staan er openingstijden in van vieringen. Oko staat voor Overleg Kerken Overheid.

Lees meer: Overleg Kerken Overheid (OKO)

 

Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

welkomAls parochie zijn we begaan met het lot van de vluchtelingen die nu in Arnhem (voormalige Koepelgevangenis) gehuisvest worden. We zitten samen met andere kerken en moskeeën in een recent opgericht interreligieus platform. Dit interreligieuze platform onderhoudt nauw contact met de gemeente Arnhem en organisaties die de huisvesting van de vluchtelingen mogelijk maken.
9e Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

Lees meer: Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

 

Barmhartig als de Vader

aartsbisdomBarmhartig als de Vader’. Dat is de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. Dit Heilig Jaar zal beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). In hun brief, die op 15 september binnen de Nederlandse bisdommen wordt verspreid, diepen de bisschoppen de thematiek van het ‘thuiskomen bij God’ uit.

Lees meer: Barmhartig als de Vader

 

Stichting Bevrijdingsramen Velp

Bevrijdingsramen1Na afloop van de interkerkelijke gebedsdienst op 13 september 2015, is het bestuur van de Stichting Bevrijdingsramen Velp naar Heiderust gegaan om bij het graf van een gefusilleerde Velpse verzetsman (Tjalkens) en bij het graf van pastoor Schaars de bouquetten te brengen die zaterdag bij de onthulde Bevrijdingsramen stonden (aangeboden door firma Appeldoorn en Juweliershuis Aalbers).
Andere bloemen brachten we o.a. bij het Herdenkingsmonument in de Vijverlaan en bij het Monument voor moedige mensen. En daarmee sloten we de onthulling van de Bevrijdingsramen af.
In het voorjaar, rond 16 april 2016, verschijnt nog een boekje over de totstandkoming van de ramen en de daarin verwerkte symbolen.

Lees meer: Stichting Bevrijdingsramen Velp

 

Interreligieus overleg

IMG 4284 tnWoensdag 9 september is er weer een interreligieus overleg geweest, ditmaal in de Aya Sofia moskee aan de Sonsbeeksingel. Afghaanse gemeenschap en de “Marokkaanse” Al Fath moskee aan de Van Oldenbarneveldtstraat waren nu ook vertegenwoordigd.
Piet Muller, actief voor de Raad van Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, en Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Al Moslimin Moskee in Nijmegen waren uitgenodigd om te vertellen hoe zij tot hun Vredesverklaring in 2014 zijn gekomen.

Lees meer: Interreligieus overleg

 

Johan Rutgers (stagiair Eusebiusparochie)

johan tnBeste medeparochianen,

Mijn naam is Johan Rutgers, ik ben dertig jaar en priesterstudent voor ons aartsbisdom Utrecht. Ik ben afkomstig uit het Achterhoekse Hengelo, waar mijn ouders en jongere broer samen met zijn vriendin nog steeds wonen. Vanaf 1 september a.s. zult u mij als stagiair in onze Sint Eusebiusparochie, zien rondlopen en tegenkomen.

Lees meer: Johan Rutgers (stagiair Eusebiusparochie)

 

Nieuwe pastoor: Gerben Zweers

GerbenZweers tnBeste parochianen, bij deze wil ik u kennis laten maken met mij, aangezien ik officieel per 1 mei pastoor van de Heilige Eusebiusparochie word.

Ik ben 45 jaar geleden geboren op 25 kilometer ten oosten van Arnhem, in Wehl. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Er zijn zo verschillende fases in mijn leven aan te wijzen die bepalend zijn geweest voor mijn roeping tot priester. Zo ben ik lang een enthousiast lid geweest van de scouting, als jeugdlid, akela, vaandrig, beverleider tot groepsleider toe.

Lees meer: Nieuwe pastoor: Gerben Zweers

 

Uitbreiding Pastoraal Team e.a.

josetExtra pastoraal werkster
In januari jl. heeft het parochiebestuur het Pastoraal Beleidsplan 2015-2018 (‘Geloof in de Toekomst!’) bij het bisdom ingediend, vergezeld van de begroting 2015 en een meerjarenbegroting 2015-2018. Een ambitieus plan, waaraan pastoraal team en bestuur met veel enthousiasme hebben gewerkt. U vindt het beleidsplan op de website van de parochie. Beleidsplan en (meerjaren)begroting gaan uit van een pastoraal team van 5 fte. (incl. 1,0 fte. pastoor). Vergeleken met de situatie eind 2014 (3.3 fte.) een flinke verbetering!

Lees meer: Uitbreiding Pastoraal Team e.a.

 

Orgel Heilig Hartkerk ontmanteld en naar Velp

t hhartHet orgel uit de voormalige Heilig Hartkerk in Arnhem aan de Bakenbergseweg, een orgel met 1600 pijpen, wordt ontmanteld. Later wordt het orgel schoongemaakt en verhuist het naar de OLV Visitatiekerk in Velp. Om die verhuizing mogelijk te maken, moet er wel eerst geld worden ingezameld door parochianen van de Sint Eusebiusparochie.

 

 

Lees meer: Orgel Heilig Hartkerk ontmanteld en naar Velp

 

Herbergzaam Nederland

aartsbisdomBrief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen

Christenen vieren in deze decembermaand Advent. Wij leven met verwachting toe naar Kerstmis, het geboortefeest van onze Heer. God is in Jezus Christus voor ons mens
geworden om ons bestaan te delen. Hij deed dat in een kwetsbaar kind, waarvoor geen plaats was in de herberg. Een kind dat moest vluchten naar een ver vreemd land om te ontkomen aan de moordenaarshand van Herodes.

 

 

Arnhemse kerken in beeld in boek en op dvd

kerkendvdMet het boek “In Beeld - Monumenten van Geloof” brengt de RK Sint Eusebiusparochie in Arnhem alle Rooms-Katholieke kerken in de Gelderse hoofdstad in beeld. Het fotoboek bevat bijna 200 foto’s met een korte toelichting, van de huidige kerken van de parochie, van de kerken waarvan de parochie recent afscheid heeft moeten nemen en van kerken die niet meer bestaan, zoals de kleine Eusebiuskerk in het stadscentrum, waar al tientallen jaren een braak terrein ligt en de Pauluskerk waar inmiddels een woon-werk-schoolcomplex staat.

Lees meer: Arnhemse kerken in beeld in boek en op dvd

 

Zusters Trappistinnen Abdij Koningsoord retraite mogelijkheden e.a.,

abdijAlle gasten die aankomen, moeten ontvangen worden als Christus zelf (RB 53) Bovenstaande woorden komen uit de Regel van Benedictus. Aan deze Regel willen de zusters van de abdij Koningsoord trouw blijven. En aan stilte en gebed. Die vormen het hart van hun bestaan. Hun orde ontstond in 1098 in Cistercië.
Zie voor de ontstaansgeschiedenis van deze orde: http://www.koningsoord.org/nl/01_ol_geschiedenis.htm.

Lees meer: Zusters Trappistinnen Abdij Koningsoord retraite mogelijkheden e.a.,

 

Jaarverslag Aartsbisdom 2016

aartsbisdomBij dezen biedt de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht u het jaarverslag over 2016 aan.
Tegen de achtergrond van de viering van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid op mondiaal, diocesaan en parochieel niveau, geeft dit jaarverslag u inzicht in een keur van ontwikkelingen en activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht op pastoraal en bestuurlijk terrein.

 

Jaarverslag Aartsbisdom 2016

 

Eusebiusparochie op Facebook

facebookDe Eusebiusparochie is ook actief op Facebook.
Wordt lid van de pagina en schrijf je eigen bijdrage(n).

https://www.facebook.com/Eusebiusparochie.Arnhem 

 

Pagina 2 van 2

Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd