NederlandDinsdag 13 oktober overhandigde Trees Bartelds en Margriet Kok het OKO document aan wijkteams en gemeente ambtenaren. Dit document geeft informatie over ruim twintig Arnhemse kerken over wat zij aan activiteiten hebben, zodat wijkcoaches wijkbewoners kunnen doorverwijzen naar een kerk in hun omgeving om bijvoorbeeld vrijwilligers werk te gaan doen. Ook staan er openingstijden in van vieringen. Oko staat voor Overleg Kerken Overheid.

Het is een mooi document geworden waar o.m. PCI voorzitter Johan Hermans aan bijdroeg, het College van Diakenen (Margriet Kok), Trees Bartelds en vele anderen.

IMG 4609

IMG 4610

Geert Rozema

Fotokrant

Go to Top