josetExtra pastoraal werkster
In januari jl. heeft het parochiebestuur het Pastoraal Beleidsplan 2015-2018 (‘Geloof in de Toekomst!’) bij het bisdom ingediend, vergezeld van de begroting 2015 en een meerjarenbegroting 2015-2018. Een ambitieus plan, waaraan pastoraal team en bestuur met veel enthousiasme hebben gewerkt. U vindt het beleidsplan op de website van de parochie. Beleidsplan en (meerjaren)begroting gaan uit van een pastoraal team van 5 fte. (incl. 1,0 fte. pastoor). Vergeleken met de situatie eind 2014 (3.3 fte.) een flinke verbetering!

Inmiddels ontvingen wij het bericht dat de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2018 door het bisdom zijn goedgekeurd, waarmee de weg vrij was voor het aantrekken van een extra pastoraal werk(st)er.
Bestuur en pastoraal team zijn blij u nu al te kunnen melden dat Joset van Leeuwen met ingang van 1 februari 2015 is benoemd tot pastoraal werkster in onze parochie voor 1,0 fte. Joset zal de catechese-taken (0,5 fte.) overnemen van Ellie Smeekens en zich verder richten op innovatief pastoraat op meerdere locaties in onze parochie en opbouwwerk in het Eucharistisch Centrum de Martinus. Hartelijk welkom Joset! Hieronder vindt u een foto van Joset en een tekst waarmee zij zich voorstelt.

JOSET VAN LEEUWEN
Dag allemaal! Bij deze wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 35 jaar geleden ben ik geboren in Almelo, in een ‘gemengd gezin’, mijn vader is Rooms-katholiek en mijn moeder is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Terugkijkend heeft dat een grote rol in mijn jeugd gespeeld: mijn ouders waren actief in hun eigen kerk en als kinderen groeiden wij op in beide kerken. Toen ik ouder werd, ging ik me daar meer mee bezig houden: wat zijn de verschillen en overeenkomsten? In welke traditie voel ik mij het meeste thuis? Het verklaart waarom ik theologie ben gaan studeren: eindelijk kon ik er echt in duiken. Daarbij heb ik de traditie voortgezet: mijn man is dominee in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Na de middelbare school ben ik in Utrecht theologie gaan studeren aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Buiten mijn eigen vragen, kreeg ik nog veel meer vragen aangereikt over de meest uiteenlopende onderwerpen en heb ik met medestudenten veel gepraat over mogelijke antwoorden.
Begin 2005 ben ik afgestudeerd en gaan werken als pastoraal werker in de H. Suitbertusparochie, in Culemborg en omstreken. Ik ben begonnen in het profiel catechese en na een jaar of zes overgegaan naar het profiel gemeenschapsopbouw. Ik heb mijn tijd in de Betuwe als een hele bijzondere tijd ervaren. Het was geweldig om met zoveel vrijwilligers samen te werken, om met zoveel mensen op te trekken en om samen iets van het Koninkrijk van God zichtbaar proberen te maken.
Naast mijn werk in de parochie heb ik de laatste jaren Bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Er veranderde zoveel in de parochie dat ik daar graag meer van wilde weten: Wat is een goede koers voor een parochie? Wat is goed beleid? En: hoe maak je dat?
Na 8,5 jaar met ontzettend veel plezier in de Betuwe te hebben gewerkt, werd in 2013 mijn man als dominee beroepen in Varsseveld en zijn we naar de Achterhoek verhuisd. Ik heb afscheid genomen van de H. Suitbertusparochie en mag nu bij jullie in de Eusebiusparochie gaan beginnen. Ik heb erg veel zin om u allemaal te ontmoeten, om met u samen te werken, om met u op te trekken en om samen iets van die geweldige boodschap van Jezus uit te stralen en door te geven.

ellieNieuwe leiding Diaconaal Centrum en buurtpastor
Het bestuur heeft Ellie Smeekens bereid gevonden per 1 mei 2015 de taken over te nemen van Lilian van Klinken, wier aanstelling voor de 3-jarige projectperiode per 1 juni 2015 afloopt. De arbeidsovereenkomst van Ellie Smeekens wordt daartoe uitgebreid tot 1,0 fte. (was 0,5 fte.). Ellie wordt mede-verantwoordelijk voor de leiding van het Diaconaal Centrum in de Van Slichtenhorststraat en het buurtpastoraat in Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. Met een uitbreiding van 1,8 naar 2,0 fte voor Diaconaal Centrum en buurtpastoraat samen laat onze parochie zien haar diaconale opdracht zeer serieus te nemen; een speerpunt van ons pastoraal beleid! Veel succes in je nieuwe functie Ellie! Hieronder vindt u een foto van Ellie en een tekst waarmee zij zich in haar nieuwe rol voorstelt.
Onder Lilian’s leiding heeft het Diaconaal Centrum een flinke groei doorgemaakt. In nauwe samenwerking met Geert Rozema heeft Lilian verder gebouwd aan een stevig netwerk met partners in genoemde wijken. Reden voor erkentelijkheid en dank aan Lilian, van wie we op gepaste wijze afscheid zullen gaan nemen. De exacte datum van haar afscheid is nog niet bekend, in februari/maart a.s. zullen we daarover communiceren.

ELLIE SMEEKENS
Voor velen van u zal ik geen onbekende zijn.
Tussen maart 1996 en oktober 2011 was ik werkzaam als pastoraal werkster in parochiepastoraat en buurtpastoraat in m.n. Malburgen, Immerloo en het Duifje.
Daarna, en tot nu toe, ben ik als pastor werkzaam geweest in het Kruispunt; oecumenische inloopplek voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Vanaf mei van het vorig jaar combineerde ik die functie met een baan als projectmedewerkster catechese in de Eusebiusparochie.
In die laatste functie voelde ik dat mijn hart toch vooral diaconaal klopt en dat ik warm word van het directe contact met mensen over hun leven, geloven, samenleven in de wijk..
Ik ben daarom ook erg blij dat er een goede nieuwe catecheet gevonden is, in de persoon van Joset en dat mijn nieuwe functie opnieuw in de wijk, dicht bij mensen, zal zijn. Ik zal werkzaam zijn in het Diaconaal Centrum aan de van Slichtenhorststraat en medeverantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken. Ook zal ik aanwezig zijn in de wijken Klarendal, St. Marten en Spoorhoek.

Fotokrant

Go to Top