adventsactie tnKinderen brengen hoop

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…
Jaarlijks staan in de Adventsactie-campagne moeders en kinderen centraal. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt de Adventsactie ook dit jaar projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. De steun gaat via het locale katholieke (caritas)netwerk, zodat we ook op plaatsen kunnen helpen waar anderen niet kunnen komen.

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Wat is er aan de hand?
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis.
Ruim een half miljoen van hen is naar Peru gevlucht, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets en wonen in primitieve omstandigheden. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar door de hele situatie.
Wat willen we bereiken?
De katholieke organisatie Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’ ) is een kleinschalige hulporganisatie in Peru die in verschillende gemeenschappen in Lima een hulpproject heeft opgezet voor deze jonge kinderen.
Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van traumatische ervaringen en gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor de vluchtelingenkinderen van 0-5 jaar.
Hoe doen we dat?
Zo'n 100 ouders en verzorgers met deze jonge kinderen krijgen training, begeleiding en ondersteuning.
Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan de vluchtelingen. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen van UNICEF. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid, en
emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.
Al met al is dit een project waarmee we direct kinderen en hun ouders die in heel moeilijke omstandigheden leven, kunnen bijstaan en perspectief op een betere toekomst bieden. Van harte aanbevolen!
www.adventsactie.nl IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie

adventsactie campagne van vastenactiekopie

adventsactie 1176899560 0

Fotokrant

Go to Top