taizekruis 2De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden.
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!

Samen bidden met en voor jongeren.

De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een project om te bidden voor de jongeren van Arnhem. Vier jongeren uit Taizé komen hen daarin ondersteunen door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te vormen en de avondgebeden te leiden. We zullen hen in deze periode welkom heten in de avondgebeden
die rouleren over de diverse kerkgebouwen.
Jullie bidden toch ook mee?
Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende kerken in Arnhem veel mensen de avondgebeden zullen bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20 april, elke avond van 19:00-20:00 uur. Voor de locaties verwijzen we graag naar de website
https://taizeinarnhem.wordpress.com/ en de posters die binnenkort verspreid gaan worden!
Opdat zij één zijn…
We nodigen jullie van harte uit om de avondgebeden mee te maken. We hopen dat deze 40-dagen-tijd ons als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen geven aan het verlangen van Jezus dat wij één zullen zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de
jongeren van Arnhem!
Graag tot ziens!
De gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadsklooster, Youth for Christ en de Raad van Kerken

Voor vragen of opmerkingen: Pieter van der Toorn, info@hemelsbreed.info

Fotokrant

Go to Top