Vacature parochiële jongerenwerker en catecheet

vacatureHet bestuur van de parochie H. Eusebius te Arnhem, in overleg met de pastoor en de andere leden van het pastoraal team, zoekt op korte termijn een

Enthousiaste parochiële jongerenwerker en catecheet (m/v)voor maximaal 19 uur per week

Jouw taken:
Je hebt als parochiële jongerenwerker en catecheet een veelzijdige, tweeledige taak, die je vervult onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor van de parochie.

Als parochieel jongerenwerker zoek je jongeren en jongvolwassenen in hun leefwereld op, bouw je contacten met hen op en organiseer je samen met hen allerlei activiteiten. Dit alles opdat jonge mensen in onze geloofsgemeenschappen Christus en Zijn Evangelie beter leren kennen en groeien in gelovige verbondenheid met Hem en met elkaar.
Als parochiecatecheet ben je betrokken bij de organisatie en voorbereiding van kinderen op het ontvangen van de sacramenten van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Je doet dit in samenwerking met ouders en vrijwilligers

Overige taken zijn:
- voorgaan in peuter en kleutervieringen
- begeleiden tienergroep
- begeleiden jongerengroep
- organisatie en inhoudelijk bijdragen aan volwassenencatechumenaat
- contact met scholen/opleidingen
- Ontwikkelen van vernieuwende projecten richting ouders en jongeren
. Ondersteuning kinderwoorddienstgroepen

Je werkgebied:
De parochie H. Eusebius omvat Arnhem stad, Velp en Rozendaal, De Steeg, Rheden, Dieren.

Om als parochieel jongerenwerker en catecheet vruchtbaar te kunnen functioneren, verwachten we dat je:
- praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
- minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing
- met je enthousiaste rooms-katholieke geloofsovertuiging het visitekaartje van de parochies voor jongeren en jongvolwassenen kunt zijn en hen zo weet te verbinden met de plaatselijke katholieke geloofsgemeenschappen en met de wereldkerk;
- didactische vaardigheden hebt om de voorbereiding van kinderen en hun ouders op het ontvangen van de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel inhoudelijk verantwoord en op een aansprekende wijze vorm te geven;
- kennis hebt van - en begrip voor wat er onder jongeren en jongvolwassenen leeft;
- vertrouwd bent met het actief gebruik van social media ter ondersteuning van je werkzaamheden;
- op de aan jou toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken;
- in het bezit bent van een rijbewijs B.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd

Wat bieden we jou?
- Collegiale ondersteuning van de pastoor en de andere leden van het pastoraal team
- Verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor je werkzaamheden
- Een projectaanstelling voor bepaalde tijd (tijdsduur nader overeen te komen) met een proeftijd van 2 maanden, en een werkweek van 19 uur.
- Salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het aartsbisdom

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 juli a.s. te worden gericht aan:

Parochie H. Eusebius
T.a.v. de hoogeerwaarde heer drs. G.J.B. Zweers, pastoor
Eusebiusbinnensingel 9
6811 BW ARNHEM

Op de websites van de genoemde parochie kun je meer informatie vinden: www.eusebiusparochie.nl


We zien je reactie graag vóór 1 juli tegemoet.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Dan kun je ook telefonisch contact opnemen met pastoor G.J.B. Zweers: 026-4424567

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website