Brief inzake Nationaal Holocaust Museum

woortsHierbij doe ik u als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom een brief toekomen vanwege het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Namens de Bisschoppenconferentie heb ik zitting in de Raad van Ambassadeurs van dit museum. Met deze brief wil ik - bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag - alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd. Lees HIER de volledige brief!

Met vriendelijke groet,
+ Mgr. drs. H.W. Woorts

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website