Tweede seizoen ‘Nieuwe Zondagen’ voor senioren

airborn2Een sociaal maatschappelijk project van het Airborne Museum tegen de eenzaamheid
Tijdens ‘Nieuwe Zondagen’ staat een gezellige ontmoeting in combinatie met een lezing of workshop voor eenzame ouderen uit Oosterbeek en omgeving centraal.
Met deze informatie hoopt het museum u te motiveren om senioren, die in isolement verkeren, te stimuleren om naar ‘Nieuwe Zondagen’ in het Airborne Museum te komen.
Succesvol eerste seizoen
Na een zeer succesvol jaar Nieuwe Zondagen te hebben verzorgd in villa Hartenstein, kon een vervolg niet uitblijven.

Gemiddeld bezochten veertig tot vijftig senioren deze gezellige middagen. Er zijn vele nieuwe contacten tot stand gekomen. Voor ons als organisatie was het hartverwarmend om te zien hoe de gasten elkaar steeds opnieuw enthousiast verwelkomden. De sfeer is warm, geborgen, gezellig en de thema’s worden als boeiend ervaren. De thema’s geven tijdens het borreluurtje aanleiding tot gespreksstof, maar al snel wordt er overgegaan op meer persoonlijke onderwerpen waardoor men elkaar leert kennen. Omdat onze gasten bleven aandringen op een vervolg, kon een prolongatie natuurlijk niet uitblijven. Vandaar dat wij verheugd zijn een tweede seizoen te mogen aankondigen.

Programma 2017-2018
Informatie over het aankomende seizoen vindt u op www.airbornemuseum.nl/nieuwe-zondagen
Er worden 8 Nieuwe Zondagen georganiseerd, waarvan de eerste plaatsvindt op 8 oktober.

Enkele speerpunten van ons format, die aarzelende ouderen net over de drempel kunnen helpen:
Veiligheid door gastvrouwen en -heren
Hoe langer men afgesneden leeft van de samenleving, hoe hoger de drempel wordt om naar buiten te treden. Mensen kunnen schroom ervaren omdat zij angst hebben zich in gezelschap alleen te voelen.
Vanwege deze reden heeft het Airborne Museum voor ‘Nieuwe Zondagen’ de inzet van gastvrouwen en –heren georganiseerd. Deelnemers worden persoonlijk ontvangen en naar een tafeltje begeleid. De gastvrouw of –heer blijft de hele middag bij hetzelfde tafeltje, waar zij of hij een verbindende rol heeft. Er wordt zorg gedragen voor de deelnemers en zij hoeven zich niet alleen te voelen. De ervaring van afgelopen seizoen heeft geleerd, dat dit door enkele senioren als zeer prettig wordt ervaren. Het werkt drempelverlagend. Eenmaal binnen, blijkt de gastvrouw niet meer zo nodig: de senioren hebben aan hun tafeltjes direct aandacht voor elkaar.

airborn1

airborn3

Vervoer Hulpdienst voor elkaar
Immobiele ouderen – die zelf geen vervoer kunnen regelen – kunnen van te voren aangeven dat zij hierbij hulp verlangen. Hulpdienst Voor Elkaar participeert in het programma door vervoer naar en van het museum mogelijk te maken. De vrijwilligers van HVE zullen de deelnemers tot in het museum begeleiden. Een verzoek hiertoe moet ruim van tevoren worden ingediend (minstens vier dagen voorafgaand aan de betreffende zondag). Meer informatie op www.hulpdienstvoorelkaar.nl

Meer informatie
Heeft u vragen over het programma? U kunt contact opnemen met Geneviève Wils via genevievewils@gmail.com en (026) 7850047 of met Natalie Rosenberg via nrosenberg@airbornemuseum.nl of (085) 4857814.

Aanmelden
Vooraf aanmelden wordt sterk aanbevolen i.v.m. beperkt aantal plaatsen via aanmelding@airbornemuseum.nl of telefonisch via (026) 7850047 (Geneviève Wils)

Data en tijd
Elke eerste zondagmiddag van de maand (in oktober en april de tweede zondag) van 8 oktober tot en met 6 mei. Het programma start om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Prijs
€ 6,00 (inclusief koffie of thee, koek en een drankje). Dit kan iedere zondag bij aankomst afgerekend worden.

Locatie Airborne Museum ‘Hartenstein’
Adres Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek
Website www.airbornemuseum.nl/nieuwe-zondagen

Hartelijke groet,

Natalie Rosenberg
PR & Marketing

U kunt mij bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Airborne Museum 'Hartenstein'
Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
T +31 (0) 26 333 77 10 – optie 3
T +31 (0) 85 4857 814 (direct)
nrosenberg@airbornemuseum.nl

 
Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd