vrijheidOp 16 april 2020 is het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd. Vele geplande activiteiten om dit te herdenken en te vieren zijn afgelast of uitgesteld vanwege het coronavirus. Heel jammer juist nu er zo’n grote behoefte is om samen te komen en met elkaar te delen wat wij op ons hart hebben. We kunnen niet samen komen, maar in aangepaste vorm wel samen zijn. Daarom wordt er voor iedereen op zondag 19 april om 10.00 uur een digitale herdenking en viering 75 jaar vrijheid georganiseerd vanuit de Dorpskerk in Rheden. U kunt deze herdenking rechtstreeks volgen via kerkdienstgemist.nl . Vul de plaatsnaam Rheden in en klik op de gewenste datum.

mariavanrenkumHierbij een brief van de Stichting Maria van Renkum om e.e.a. onder de aandacht te brengen.

Lees hier de hele brief!

aartsbisdomBroeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
We leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.

Lees hier de hele brief!

paaskaarsBeste parochianen,

Voor christenen zijn de Paasdagen altijd zeer bijzondere dagen. Er zijn veel speciale vieringen, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake met als afsluiting het hoogfeest op eerste Paasdag. We trekken mee in het verhaal van Jezus, zijn feestelijke intocht, de maaltijd waar brood en wijn worden gedeeld en tastbare tekenen worden van Jezus zelf. We horen het lijdensverhaal en we vieren de opstanding met tekenen van licht, water tijdens de eucharistie. Een bijzondere tijd voor de kerk, maar ook voor mensen thuis. Pasen is immers ook het weekend om samen door te brengen. Samen lekker eten tijdens de paasbrunch of als de zon schijnt heerlijk genieten van de lente, met al zijn pracht en al het nieuwe leven.

kaarsjesNaar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. “We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus,” zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten: Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren.

ronaldheinenGedurende de tijd dat het Corona-virus vele contacten onmogelijk maakt is er dagelijks een korte overweging bij de lezing van de dag.

U kunt deze vinden onder het kopje: Column.

Reacties, vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ronald.heinen@eusebiusparochie.nl.

corona2Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei. 

tn041Beste parochianen,

We zagen het al aankomen dat het doorgaan van de vieringen voor en met Pasen erg moeilijk zou worden. De bisschoppen hebben dan nu ook laten weten dat de publieke liturgische vieringen in deze belangrijke tijd niet kunnen doorgaan. Voor veel betrokken parochianen is dat erg moeilijk. We hebben het niet eerder meegemaakt, maar we beseffen dat het niet anders kan. Vooral ook omdat het van groot belang is om zorg te dragen voor de kwetsbare mensen die door het corona-virus zwaar getroffen kunnen worden.

tuan3Aan alle vrijwilligers van de Eusebiusparochie, Arnhem, 19 maart 2020
Beste allemaal,
In deze bijzondere tijd wordt veel van ieder gevraagd. Wij waarderen uw trouwe inzet voor de parochie enorm en we danken u daarvoor. Tegelijk zijn we ons bewust van ieders verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gezondheid, of die van onze naasten.

KlokkentorenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   

aartsbisdomBroeders en zusters
Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn. De intocht van Jezus in Jeruzalem op die eerste Palmzondag was heel feestelijk verlopen; er was veel volk bijeen en de leerlingen verheugden zich over het leven dat hun toelachte. De leerlingen hadden op Palmzondag nog geen idee van wat die dagen in Jeruzalem zou gebeuren. Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.

Koos Smits smallVoor iedereen die de komende weken niet naar de kerk kan gaan wegens de Coronamaatregelen biedt Radio Maria Nederland uitkomst. Het katholieke radiostation zendt al ruim 12 jaar lang dagelijks de eucharistieviering uit en zal dit ook de komende weken blijven doen. Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app voor telefoon en tablet.Eucharistievieringen
Op doordeweekse dagen is de eucharistie live te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s avonds om 19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

kaarsjesDe leden van het pastoraal team hebben vanmorgen om 10.00 uur in een besloten kring mede namens alle parochianen in de St. Martinuskerk de eucharistie gevierd.
Zij hebben God de lof en eer gebracht en voor de intenties van de parochie gebeden.
De kerk is daarna open voor het stilgebed en voor het opsteken van de kaarsjes.
Zolang er op zondag geen publieke liturgische vieringen plaats kunnen vinden in onze kerken blijven de leden van het pastoraal team de komende zondagen bijeen komen om de eucharistie vieren.

pannenkoekVoor de vijfde keer is er in Malburgen een Pannenkoekenmiddag geweest in de Emmauskapel. Dit jaar georganiseerd door Salvatorkerk en Plein 5 (RIBW en St. Eusebiusparochie). Vrijwilligers hebben 80 genodigde gasten mogen ontvangen en ongeveer 200 pannenkoeken gebakken. ‘Het was hard werken’ vertelde een vrijwilligster ‘maar ontzettend fijn, dat je mensen tijdens de zomervakantie die een beperkte dag invulling hebben een gezellige middag kan bezorgen’. Er was zelfs nog tijd, omdat er veel vrijwilligers aanwezig waren, om met mensen te praten en mensen gingen onderling met elkaar in gesprek.

groenekerkBinnen de kerken is een beweging tot stand gekomen, onder de naam ‘Groene Kerken’, waarin wij nadenken over de opdracht van ons geloof om goede rentmeesters te zijn, waarin mensen samen bidden voor een betere toekomst en zoeken naar concrete stappen om persoonlijk én als kerkgemeenschappen de handen uit de mouwen te steken en daadwerkelijk iets te doen.
Ook wij, als RK-gemeenschap in Arnhem-Zuid hebben ons aangesloten bij deze beweging van de Groene Kerken.
Lees hier deze notitie.

WATERPUTOpen bedankbrief aan Pastor Aloys Lurvink
We willen nogmaals onze dank betuigen voor de schenking waarmee we zoveel goeds kunnen doen voor hen die het vaak het hardst nodig hebben.
Zoals de maaltijden voor hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Onze vriend Omar Sonko had al meermaals gevraagd of we hun dorp konden helpen met een waterput.
Zeker nu in de Vastentijd waar het thema ‘Water verandert alles’ aandacht vraagt voor het gebrek aan schoon (drink)water wereldwijd, is dit een goed doel om te ondersteunen.

Eusebiusparochie Agenda

April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotokrant