monnikParochiereizen vanuit Arnhem hebben vaak aandacht geschonken aan het monniks- en kloosterleven. Benedictus was daarbij steeds de leidende figuur, ook tijdens de reis in 2014 naar Rome en Subiaco en tijdens de kloosterreis naar de Ardennen in 2015. Wellicht vinden we ook benedictijnse en Ierse invloeden in het Christendom bij de Friezen en de Noordelijke Nederlanden vanaf het begin van de kerstening tot aan de Moderne Devotie. De reis is van 1 t/m 5 juni.
Zie hier het reisverslag van deze reis samengesteld door Gerard Kok

Fotokrant

Go to Top