kevelaerDe stichting Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer heeft als doel om minimaal één keer per jaar een bedevaart te organiseren naar de bedevaartplaats Kevelaer. Elke 1e zaterdag van oktober organiseert de broederschap deze bedevaart. U kunt zich opgeven via de website. Ook kunt telefonisch informatie opvragen over de bedevaart. Tel: 026.3614556.
Heeft u interesse om bedevaarten te organiseren en heeft u een warm hart voor Maria, wij kunnen nog bestuursleden gebruiken. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier op onze website.

kevelaer

Donderdagmorgen 11 augustus even na achten vertrokken we met de bus vanuit Elden richting Kevelaer onder leiding van broedermeester Marga Kox. Er hing een gezellige sfeer, er werd gebeden en gezongen. Anton Rütenfrans en Martin Bouma konden helaas wegens ziekte niet mee. In Kevelaer aangekomen, liepen we onder begeleiding van de harmonie in processie naar de grote Maria-basiliek. Het beeld van Maria voorop.

GELDERSE BEDEVAART

Een opvallend aspect van onze geseculariseerde tijd is dat de belangstelling voor pelgrimstochten en bedevaarten toeneemt. Mensen maken reizen naar Santiago de Compostella, Lourdes, Rome of Kevelaer. Maar we hoeven niet ver te reizen, om toch op bedevaart te kunnen gaan. Het bedevaartsoord van OLV ten Hemelopneming van Renkum ligt tussen Arnhem en Wageningen, bij de A50 en de A12.
Bij deze brief vindt u een brochure met nieuwe informatie om uw parochie te attenderen op de mogelijkheid om een bedevaart naar Renkum te maken. In de brochure wordt aangegeven welke 5 bedevaarten door onze parochie zelf worden georganiseerd. Zie de Brochure!

Fotokrant