Reisverslag Van Willibrord tot de Moderne Devotie

monnikParochiereizen vanuit Arnhem hebben vaak aandacht geschonken aan het monniks- en kloosterleven. Benedictus was daarbij steeds de leidende figuur, ook tijdens de reis in 2014 naar Rome en Subiaco en tijdens de kloosterreis naar de Ardennen in 2015.
Wellicht vinden we ook benedictijnse en Ierse invloeden in het Christendom bij de Friezen en de Noordelijke Nederlanden vanaf het begin van de kerstening tot aan de Moderne Devotie. De reis is van 1 t/m 5 juni.

Zie hier het reisverslag van deze reis samengesteld door Gerard Kok

 

Wereldjongerendagen Krakau 23 juli – 2 augustus 2016

wjd tn

In Krakau vonden dit jaar de wereldjongerendagen plaats en natuurlijk was ook de Eusebiusparochie vertegenwoordigd. Het reisgenootschap van de verkorte reis was met 55 pelgrims een gezellige boel. Op 23 juli vertrokken we naar onze eerste stop: Münster. Hier werden wij enorm gastvrij ontvangen door het seminar. Het thema van deze wereldjongerendagen was barmhartigheid en in de rustige omgeving die Münster biedt konden we daar mee aan de slag. Die rustige start was achteraf gezien heel prettig aangezien de meesten van ons van tevoren niet konden bedenken hoe hectisch de wereldjongerendagen eigenlijk zijn, en hectisch was het zeker.

Lees meer: Wereldjongerendagen Krakau 23 juli – 2 augustus 2016

 

Verslag Bedevaart naar Kevelaer (Betuwse Broederschap)

kevelaer

Donderdagmorgen 11 augustus even na achten vertrokken we met de bus vanuit Elden richting Kevelaer onder leiding van broedermeester Marga Kox. Er hing een gezellige sfeer, er werd gebeden en gezongen. Anton Rütenfrans en Martin Bouma konden helaas wegens ziekte niet mee. In Kevelaer aangekomen, liepen we onder begeleiding van de harmonie in processie naar de grote Maria-basiliek. Het beeld van Maria voorop. 
In de prachtige basiliek volgde een indrukwekkende Latijnse eucharistieviering. Er was een koor van ongeveer 100 mensen, de harmonie speelde weer en er was mooie orgelmuziek. Na deze viering bezochten we de genadekapel.

Lees meer: Verslag Bedevaart naar Kevelaer (Betuwse Broederschap)

 

Jaar van Barmhartigheid en het bajes verhalenproject

PI Arnhem-ZuidOp 4 september wordt er tijdens de viering in de Lucaskerk aandacht besteed aan de gevangenen. Gevangenen bezoeken is een van de zeven werken van barmhartigheid. Maar in de praktijk blijkt het nog een hele drempel om als vrijwilliger daadwerkelijk gedetineerden te gaan bezoeken. “Terwijl gevangenen heel eenzaam kunnen zijn”, zegt justitiepastor Pieter Thomassen, “omdat familie zich vaak van hen afkeert. Maar als familie hen wel trouw blijft, ook dan kunnen gedetineerden zich eenzaam voelen. Daarom is het goed dat er mogelijkheden zijn om gevangenen die dit op prijs stellen te kunnen bezoeken”.

Lees meer: Jaar van Barmhartigheid en het bajes verhalenproject

 

Walburgis Agenda

walburgisAgenda Walburgis van 10 september t/m 26 november
Eusebiusbinnensingel 9 – 6811 BW Arnhem

- Open Monumentendag / Walburgis meditatiekring najaar 2016
- Workshop ‘Moderne kunst en spiritualiteit’ o.l.v. Ben Piepers
- Workshop Gregoriaans o.l.v. Eize Leertouwer
- Walburglezingen

Lees meer: Walburgis Agenda

 

Peuter- en kleutervieringen

kleutersVieringen voor peuters en kleuters van 2 tot en met 6 jaar oud. (Zie de FLYER)
Datum(s) volgende viering(en) : 
zondagochtend 25 september 2016, 23 oktober 2016, 22 januari 2017, 26 maart 2017, 28 mei 2017 en 25 juni 2017.

Tijd: 10.00–10.30 uur, aansluitend wat te drinken voor iedereen
Waar: in de St. Walburgiskerk aan het St. Walburgisplein 16811 BZ Arnhem

Lees meer: Peuter- en kleutervieringen

 

Uitrijking Ariëns Prijs voor Diaconie

caritasDit jaar zal voor de 5de keer de Ariëns Prijs voor diaconie worden uitgereikt.
Deze prijs is bedoeld om diaconale projecten in het aartsbisdom Utrecht onder de aandacht te brengen en diaconale inzet te stimuleren en bemoedigen.
Het gaat om projecten die zich richten op betrokkenheid bij mensen in kwetsbare situaties, op inzet voor vrede en gerechtigheid, op aandacht en zorg voor onze aarde, of om lerende en diaconaal vormende activiteiten.
Vanuit onze parochie zijn er vijf diaconale activiteiten aangemeld voor deze prijs.
De Ariëns Prijs wordt uitgereikt op zaterdag 1 oktober in de Walburgiskerk.

Lees meer: Uitrijking Ariëns Prijs voor Diaconie

 

Paus Franciscus en het jaar van de Barmhartigheid

wilfredkempAfdelingsraad Utrecht van de KRO nodigt leden van de KRO uit voor een bijeenkomst in het Dominicanerklooster in Huissen op 2 oktober 2016.
Wilfred Kemp, theoloog en presentator bij de KRO, gaat met leden van de Orde der Dominicanen en u als KRO-lid in gesprek over de betekenis voor de wereld van paus Franciscus.
Als u wilt kunt u om 10.00 uur deelnemen aan de eucharistieviering in de Kapel.

Lees meer: Paus Franciscus en het jaar van de Barmhartigheid

 

Oproepje “bezoekje aan synagoge”

Citrus Medica lithoDonderdag 20 oktober organiseert het Arnhems Platform voor Levensbeschouwingen (APL) een bezoek aan de synagoge in de Pastoorstraat. Dit bezoek staat in het teken van het Joodse Loofhuttenfeest oftewel ‘Soekhot’. Samen met moslims, humanisten en christenen van verschillende stromingen doet onze parochie mee aan dit bezoek aan de Orthodox joodse gemeenschap (www.nik.nl/nihs-arnhem)
Je kan je opgeven – bij Geert Rozema g.rozema@eusebiusparochie.nl of via het centraal secretariaat 026-4424567. Er kunnen maximaal 50 mensen mee. Dus wees er snel bij want er geldt: vol is vol.

Lees meer: Oproepje “bezoekje aan synagoge”

 

Iemand verliezen en toch weer verder gaan…..

rouwverwerking6 bijeenkomsten voor lotgenoten, oktober 2016 - april 2017

In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Onderstaand vindt u nadere informatie.

Zie voor het Programma bijgaande FLYER

 

Stilteweekend in een klooster met de parochie

kloosterIn het weekend van 17 t/m 19 februari 2017 organiseert pastoor Gerben Zweers een stilteweekend in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. De kloostergemeenschap van de Trappisten is een gemeenschap van ongeveer 15 monniken. Zij leven volgens de wat strengere uitleg van de regel van Benedictus. Het weekend begint op vrijdagmiddag en zal zondagmiddag eindigen. We doen mee aan de gebedstijden van de gemeenschap en we zullen ook een eigen bescheiden programma hebben van stilte en meditatie. Daarnaast is er een gesprek met een van de monniken. Wij verblijven in het gastenhuis. De kosten bedragen ongeveer 100,00 euro en het verzoek is zelf lakens en beddegoed mee te brengen.

Lees meer: Stilteweekend in een klooster met de parochie

 

Afscheid van de doopwerkgroep – op zoek naar een nieuwe

tn048

Op 3 juli werden 6 kinderen gedoopt in onze Sint Lucaskerk. Dit was ook de laatste keer dat Sandra van der A, Rita Hermsen en Sabine Zewald als doopwerkgroep opereerden. Zij hebben zich jarenlang ingezet om ouders met hun jonge en niet meer zo jonge kind te laten dopen in de Sint Lucaskerk. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar.
We zijn dus ook op zoek naar mensen die doopouders en hun kinderen willen begeleiden naar de doop. Wat betekent dat? Er is eens in de twee maanden een doopvoorbereiding. Op deze avond wordt iets uitgelegd over de doop en ook de viering samen besproken.

Lees meer: Afscheid van de doopwerkgroep – op zoek naar een nieuwe

 

Wijzigingen bestuur

florisdirkseFloris Dirkse van den Heuvel is onlangs door kardinaal Eijk benoemd tot bestuurslid voor de periode van 1 juni 2016 tot 1 juni 2020.

Floris zal per 1 september Raymond Koene opvolgen als bestuurslid communicatie.
Hierbij de benoemingsbrief van Floris Dirkse.

Daarnaast is per 1 juni 2016 aan Jacques Hermans ontslag verleend door de bisschop.
Jacques en Raymond bedankt voor jullie inzet in het parochiebestuur.
Hierbij de bijbehorende brieven voor Jacques Hermans en Raymond Koene.

 

Activiteiten in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

barmhartigheidVanwege het Jaar van de Barmhartigheid hebben we binnen onze parochie een aantal activiteiten.
In de folder is er meer informatie over te lezen. Deze folders liggen ook in de kerken.

Meer informatie volgt als de activiteiten gehouden gaan worden.

Zie bijgaande folder voor een overzicht.

 

De WijnRank

Wijnrank201604De Wijnrank, het nieuwe magazine van de parochie.

HIER vindt u de 4e editie van 2016!

  

Bekijk hier het archief van het magazine online!

 

 

Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

welkomAls parochie zijn we begaan met het lot van de vluchtelingen die nu in Arnhem (voormalige Koepelgevangenis) gehuisvest worden. We zitten samen met andere kerken en moskeeën in een recent opgericht interreligieus platform. Dit interreligieuze platform onderhoudt nauw contact met de gemeente Arnhem en organisaties die de huisvesting van de vluchtelingen mogelijk maken.
9e Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

Lees meer: Nieuwsbrief Arnhem voor Vluchtelingen

 

M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

M25 LOGO T-shirt

Wil je naast school en thuis ook wel eens je handen uit je mouwen steken? En wil je méér zien in de wijk of in de stad? Wil je ontdekken wat jouw hulp voor anderen kan betekenen? 
Kom dan kennismaken bij M25!

Je kunt een keer per maand, en als je wilt vaker, je samen inzetten voor mensen met een bepaalde nood. Je mag ook met een vriend of vriendin komen, en er geleidelijk achter komen wat jou ligt. Door mee te doen leer je andere jongeren kennen. Soms is er een gezellige activiteit voor samen. Je kunt elk moment van het jaar instappen.

Lees meer: M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

 

Steunt u de Eusebiusparochie al?

waardDe Parochie Sint Eusebius blijft voor de continuering voor haar activiteiten volledig afhankelijk van uw donaties/bijdragen. Willen wij ons als geloofsgemeenschap kunnen blijven inzetten voor parochianen en mensen die hulp nodig hebben, dan is uw financiële bijdrage (blijvend!) hard nodig. Velen van u gaven afgelopen jaar een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger in de vorm van uw tijd. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar! U kunt hier het machtigingsformulier downloaden. 

Lees meer: Steunt u de Eusebiusparochie al?

 

Pagina 1 van 2

Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd