Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers

maaltijdDe Maaltijden met Vluchtelingen uit de Koepel die we vorig jaar gestart zijn in het Inloophuis Sint Marten gaan door, maar nu onder een nieuwe naam:
Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers.
Doel van de maaltijd blijft hetzelfde; onder het genot van een lekkere maaltijd met elkaar in gesprek gaan en elkaar leren kennen.
De eerstvolgende maaltijden zijn op woensdagavond 22 februari en 29 maart.

Voor ‘Oude Arnhemmers’ kan het boeiend zijn om de verhalen van ‘Nieuwe Arnhemmers’ te horen.
Het contact kan ‘Nieuwe Arnhemmers’ helpen om nieuwe mensen te leren kennen en zich thuis te (gaan) voelen in deze stad.

Lees meer: Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers

 

Thomas Merton in leerhuis in de Walburgis

Thomas Merton Zondag 26 februari: 10.00-11.00 uur in de Walburgzaal, aansluitend koffie/thee/ontmoeten
We bespreken 2 mystieke teksten van Thomas Merton.

Thomas Merton ( 1915-1968) was een belangrijke Amerikaanse katholieke theoloog, dichter, auteur en sociaal activist en mysticus.
Het Leerhuis is op elke vierde zondag van de maand. Het is ontleend aan de Joodse traditie. Daarin worden teksten diepgaand en vanuit ervaren met elkaar gelezen en besproken.
In gezamenlijkheid komen we tot zin en betekenis die ons soms bijzonder beroeren, soms verrassen.

 

Schola Cantorum Karolus Magnus zingt 26 februari in de Emmaüskerk

schola afbeelding downloadOp zondag 26 februari zingt de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen, opgericht in 1988, onder leiding van dirigent Stan Hollaardt in de Emmaüskerk Dieren de Gregoriaanse gezangen van die zondag in de eucharistieviering van 9:30 uur. Pastoor Gerben Zweers gaat voor.
Na deze viering en het gebruikelijke koffiedrinken brengt de Schola vanaf 11:15 uur in de Emmaüskerk de Metten van Lebuïnus ten gehore. Aan het bijwonen van dit concert dat een klein uur duurt zijn geen kosten verbonden. Na afloop is er gelegenheid om het boek ‘Lebuïnus herontdekt, een bezongen heilige’ (geschreven door twee leden van de Schola) in te zien en Cd’s van de Schola te kopen.

Lees meer: Schola Cantorum Karolus Magnus zingt 26 februari in de Emmaüskerk

 

Ontmoet vrouwen van alle religies en culturen

8 maartAlle vrouwen in Arnhem, jong en oud, worden door ‘vrouwenplatform Arnhem’ uitgenodigd voor een ontmoeting op woensdag 8 maart in Huis van Puck, Kazerneplein 6-2 te Arnhem (naast MFC Klarendal). Een fantastische kans om vrouwen van allerlei culturen en religies te ontmoeten bij een maaltijd (halal en vegetarisch!) en zo samen in gesprek te komen. Vanaf 18.00 uur kunt u binnenlopen en om 18.30 uur wordt het sein ‘aan tafel’ gegeven. Aansluitend gaan de deelneemsters met elkaar in gesprek tot 21.00 uur. Wie dan nog niet uitgepraat is, kan verder kletsen tot 22.00 uur. Meedoen is gratis en er is parkeergelegenheid en een bushalte vlakbij. Zie de FLYER!

Datum: woensdag 8 maart 2017

Lees meer: Ontmoet vrouwen van alle religies en culturen

 

Vespers in de 40dagentijd in de Walburgis

Rembrandt de verloeren zoon tekening Iedere woensdag in de 40dagentijd: 19.00-19.30 uur.

We horen ’n psalm, zingen, bidden en er is stilte.

Het thema is: De zorg van God voor ons.

Na afloop kun je tot 20.00 uur blijven voor een persoonlijke meditatie.

 

Octo Voces in Muzikale Vesper Veertigdagentijd

vesper1Op 12 maart a.s., de tweede zondag in de Veertigdagentijd, wordt weer een oecumenische Muzikale Vesper gehouden in de Dorpskerk van Rheden.
Medewerking verleent het koor OCTO VOCES uit Arnhem o.l.v. Erlo van Druten, terwijl het orgel bespeeld wordt door Frank van Mierlo.
In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. In de (meezing)liederen, gedichten en schriftlezingen zal dit dan ook door klinken. Het koor zal o.a. liederen ten gehore brengen van Purcell, Rutter, Duruflé en Palestrina. De Muzikale Vespers, die geënt zijn op de Anglicaanse Evensong-traditie vormen steeds weer een klein uur van spirituele bezinning en genieten van prachtige muziek.
De vesper begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er wel een collecte.
U wordt van harte uitgenodigd!

De Muzikale Vesper Commissie

 

Levenseinde en levenskracht

Levenseinde en levenskrachtBezinningsbijeenkomst. Op donderdagmiddag 16 maart 2017 organiseert het CPS een lezing over het onderwerp Levenseinde en levenskracht. Een actueel thema in de discussie over wat men noemt “voltooid leven.” De lezing wordt gegeven door Manon Vanderkaa. Zij is directeur van de grootste seniorenorganisatie van Nederland, KBO-PCOB, en voormalig directeur van Mensen met een Missie. Ze gaat in op het thema vanuit het perspectief van de ouderen zelf.

Andere waarden
Zelf zegt ze hierover: “Onze samenleving, waarin veel mensen heel oud worden, verdient het om meer te horen over de levenskracht en levenskunst van ouderen.

Lees meer: Levenseinde en levenskracht

 

Loop mee met de Stille Omgang Amsterdam

Stille omgangIn de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 2017 wordt de Stille Omgang gelopen in het hart van Amsterdam. Meer info en achtergrond vindt u op www.stille-omgang.nl

De intentie van de Stille Omgang luidt:
“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte.” (Dag Hammarskjöld)
Vanuit heel Nederland vertrekken er bussen naar Amsterdam. Zo vertrekt er om 18:15 vanaf NS-station Elst (Gld.) een bus richting Amsterdam. Om 22:00 is er voorafgaand aan het lopen van de Stille Omgang een Eucharistieviering aldaar. Rond 01:15 vertrekt de bus vanuit Amsterdam.

Lees meer: Loop mee met de Stille Omgang Amsterdam

 

Actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt

kerkbalansAls je de verschillende media moet geloven, en waarom zouden we dat niet doen, bestaat onze manier van omgaan met elkaar vooral in het uitwisselen van meningen. Wie zich ooit aan een discussie op Facebook gewaagd heeft, zal ontdekken dat vroeg of laat de woorden scherper worden, persoonlijker, op de man of de vrouw gespeeld. Vaak lijkt het er eerder op dat we een mening droppen en dan weglopen, of gelijk willen krijgen, zonder dat we op zoek gaan naar een oplossing waarin een ander zich ook kan vinden. De verbinding lijkt dan zoek.
MIJN KERK VERBINDT is het motto van de actie Kerkbalans waarbij onze parochie haar parochianen aanspoort om geld te geven om het goede werk te kunnen blijven doen.

Lees meer: Actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt

 

Eusebiusparochiereis 2017

reisCHRISTENDOM IN NEDERLAND

De parochiereis in 2016 bracht ons van Ter Apel via Schiermonnikoog (eiland van de grijze monniken) naar Deventer (Geert Grote en de Moderne Devotie) en vele andere plekken in de Noordelijke provincies. Dit jaar is er opnieuw voor gekozen op pad te gaan met de vraag: Hoe heeft het Christendom zich in Nederland ontwikkeld, met name in de provincies Utrecht en Noord-Holland. De nadruk zal daarbij liggen op de tijd na de Moderne Devotie.

5-daagse reis van 7 t/m 11 Juni 2017, zie de FLYER!

 

Uitnodiging Vormsel 2017

vormselIn de RK parochie Sint Eusebius start binnenkort de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel.
De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 21 mei 2017 om 9:45 uur in de O.L.V. Visitatie kerk aan de Emmastraat in Velp. Mgr. Eijk zal voorgaan in deze viering. Het Vormsel kan veel betekenen als gelovige ondersteuning van kinderen die steeds meer toegroeien naar zelfstandigheid en de eerste stappen zetten op de weg naar volwassenheid. Met het H. Vormsel laten kinderen zien dat ze verder willen gaan op de weg van Jezus. Daarbij zal de kracht van Gods Geest hen inspireren, helpen en richting geven. Voor info zie bijgevoegde brief!

 

Ledenadministratie van uw parochie SILA

aartsbisdomBeste parochiaan,
Allereerst wens ik als aartsbisschop van Utrecht u van harte een Zalig Kerstfeest!Langs deze weg vraag ik aan het einde van de kerstviering graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
Lees HIER de hele brief!

 

Impressie kerstviering voor ouderen

kerstkaartenWoensdagmiddag 14 december was er de kerstviering voor ouderen.
Henny Kalisvaart heeft hiervan een foto-album samengesteld. Het vormt een mooie impressie.

https://myalbum.com/album/5S0knHjpEVlH

Het was een mooie middag. Velen bedankten voor de fijne middag. Een reactie was : nu kan de Kerst beginnen.

 

Arnhem voor Vluchtelingen

azcArnhem voor Vluchtelingen is op zoek naar maatjes voor drie minderjarige asielzoekers.

Eén van hen woont in Arnhem Noord, de andere twee in AZC Elderhoeve.

U kunt contact opnemen met pastor Ellie Smeekens als u maatje voor één van hen zou willen worden.
e.smeekens@eusebiusparochie.nl 06 2614 0616

 

Informatie voor scholen

scholenVoor scholen heeft de Eusebiusparochie een eigen programma.
Dit programma bestaat uit verschillende mogelijkheden:
- Een rondleiding in één van de kerken
- Een gastles op school door één van de pastores
- Een tentoonstelling van 20 mei t/m 9 juli 2017 voor kinderen rond een aantal verhalen uit onze katholieke traditie
Meer informatie: pastor Joset van Leeuwen (j.vanleeuwen@eusebiusparochie.nl)

 

Jaarprogramma 2016-2017 JEP

jongeren2Jaarprogramma 2016 – 2017 JongerengroepEusebiusParochie (JEP) 17 – 30 jaar

Het jaarprogramma met alle activiteiten die wij als JongerenGroepEusebiusparochie (JEP) op de 'reguliere' laatste vrijdagavond van de maand hebben, is bekend!
Deze planning is als volgt:

De avonden beginnen om 19.30 uur in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem.

Lees meer: Jaarprogramma 2016-2017 JEP

 

M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

M25 LOGO T-shirt

Wil je naast school en thuis ook wel eens je handen uit je mouwen steken? En wil je méér zien in de wijk of in de stad? Wil je ontdekken wat jouw hulp voor anderen kan betekenen? 
Kom dan kennismaken bij M25!

Jaarprogramma M25 2016-2017

 

Lees meer: M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

 

Kinderkoor

kinderkoor

Vind jij zingen ook zo leuk? Zing dan mee in ons kinderkoor! 
We oefenen elke woensdag van 18.30 – 19.30 uur. Tijdens de vakanties oefenen we niet.
We beginnen woensdag 21 september 2016.

De repetities vinden plaats in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem (Zuid)
Meer informatie en aanmelding bij Thera (dennisthera@planet.nl) of bij Helma (026-3252747)

 

 

Pagina 1 van 2

Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website

Recent toegevoegd