Peuter- en kleuterviering 22 januari 2017

kleutersLiedje: Dag vlam
Liedje: Voor wij nu naar huis gaan
Liedje: Ga je mee

Op zondag 22 januari van 10.00 – 10.30 uur is er in de Walburgiskerk (St. Walburgisplein 1, Arnhem) een Peuter- en Kleuterviering.

Het thema van de viering is ‘Ga je mee?’.
We zullen met elkaar het verhaal lezen over hoe Jezus aan een paar vissers vraagt om met Hem mee te gaan.

Lees meer: Peuter- en kleuterviering 22 januari 2017

 

Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers

maaltijdDe Maaltijden met Vluchtelingen uit de Koepel die we vorig jaar gestart zijn in het Inloophuis Sint Marten gaan door, maar nu onder een nieuwe naam:
Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers.
Doel van de maaltijd blijft hetzelfde; onder het genot van een lekkere maaltijd met elkaar in gesprek gaan en elkaar leren kennen.
De eerstvolgende maaltijd is op woensdagavond 25 januari.

Voor ‘Oude Arnhemmers’ kan het boeiend zijn om de verhalen van ‘Nieuwe Arnhemmers’ te horen.
Het contact kan ‘Nieuwe Arnhemmers’ helpen om nieuwe mensen te leren kennen en zich thuis te (gaan) voelen in deze stad.

Lees meer: Maaltijd met Oude en Nieuwe Arnhemmers

 

Actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt

kerkbalansAls je de verschillende media moet geloven, en waarom zouden we dat niet doen, bestaat onze manier van omgaan met elkaar vooral in het uitwisselen van meningen. Wie zich ooit aan een discussie op Facebook gewaagd heeft, zal ontdekken dat vroeg of laat de woorden scherper worden, persoonlijker, op de man of de vrouw gespeeld. Vaak lijkt het er eerder op dat we een mening droppen en dan weglopen, of gelijk willen krijgen, zonder dat we op zoek gaan naar een oplossing waarin een ander zich ook kan vinden. De verbinding lijkt dan zoek.
MIJN KERK VERBINDT is het motto van de actie Kerkbalans waarbij onze parochie haar parochianen aanspoort om geld te geven om het goede werk te kunnen blijven doen.

Lees meer: Actie Kerkbalans: Mijn kerk verbindt

 

Loop mee met de Stille Omgang Amsterdam

Stille omgangIn de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 2017 wordt de Stille Omgang gelopen in het hart van Amsterdam. Meer info en achtergrond vindt u op www.stille-omgang.nl

De intentie van de Stille Omgang luidt:
“Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte.” (Dag Hammarskjöld)
Vanuit heel Nederland vertrekken er bussen naar Amsterdam. Zo vertrekt er om 18:15 vanaf NS-station Elst (Gld.) een bus richting Amsterdam. Om 22:00 is er voorafgaand aan het lopen van de Stille Omgang een Eucharistieviering aldaar. Rond 01:15 vertrekt de bus vanuit Amsterdam.

Lees meer: Loop mee met de Stille Omgang Amsterdam

 

Uitnodiging Vormsel 2017

vormselIn de RK parochie Sint Eusebius start binnenkort de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel.
De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 21 mei 2017 om 9:45 uur in de O.L.V. Visitatie kerk aan de Emmastraat in Velp. Mgr. Eijk zal voorgaan in deze viering. Het Vormsel kan veel betekenen als gelovige ondersteuning van kinderen die steeds meer toegroeien naar zelfstandigheid en de eerste stappen zetten op de weg naar volwassenheid. Met het H. Vormsel laten kinderen zien dat ze verder willen gaan op de weg van Jezus. Daarbij zal de kracht van Gods Geest hen inspireren, helpen en richting geven. Voor info zie bijgevoegde brief!

 

Ledenadministratie van uw parochie SILA

aartsbisdomBeste parochiaan,
Allereerst wens ik als aartsbisschop van Utrecht u van harte een Zalig Kerstfeest!Langs deze weg vraag ik aan het einde van de kerstviering graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
Lees HIER de hele brief!

 

De Dag van het Jodendom 2017

KarinvdBroekePreses Karin van den Broeke spreekt t.g.v. De Dag van het Jodendom 2017 op 18 januari 2017 in Dieren.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van geloofsgemeenschappen. In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit.
Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle in het Jodendom.

Lees hier de uitnodiging!

 

Spiritualiteitsdag met Leo Fijen

leo feijenThema: Loslaten en thuiskomen
Datum: Zaterdag 11 februari 2017
Inleider op deze dag is Leo Fijen, journalist en schrijver van spirituele boeken. Hij komt een lezing geven over het thema van zijn laatste boek: Loslaten en thuiskomen. Dat is een briefwisseling met de bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, over het belangrijkste thema in een mensenleven. Iedereen moet in zijn of haar bestaan dingen en mensen loslaten. En iedereen wordt daardoor gedwongen ook op zoek te gaan naar een nieuw thuis. Leo Fijen neemt in zijn lezing de stappen door bij loslaten en vertelt concrete verhalen over het houvast op die onzekere weg. Hij schetst tenslotte de belangrijkste voorwaarden om thuis te komen. Daarmee is deze lezing een pelgrimage door ieders leven.

Lees meer: Spiritualiteitsdag met Leo Fijen

 

Impressie kerstviering voor ouderen

kerstkaartenWoensdagmiddag 14 december was er de kerstviering voor ouderen.
Henny Kalisvaart heeft hiervan een foto-album samengesteld. Het vormt een mooie impressie.

https://myalbum.com/album/5S0knHjpEVlH

Het was een mooie middag. Velen bedankten voor de fijne middag. Een reactie was : nu kan de Kerst beginnen.

 

Arnhem voor Vluchtelingen

azcArnhem voor Vluchtelingen is op zoek naar maatjes voor drie minderjarige asielzoekers.

Eén van hen woont in Arnhem Noord, de andere twee in AZC Elderhoeve.

U kunt contact opnemen met pastor Ellie Smeekens als u maatje voor één van hen zou willen worden.
e.smeekens@eusebiusparochie.nl 06 2614 0616

 

Informatie voor scholen

scholenVoor scholen heeft de Eusebiusparochie een eigen programma.
Dit programma bestaat uit verschillende mogelijkheden:
- Een rondleiding in één van de kerken
- Een gastles op school door één van de pastores
- Een tentoonstelling van 20 mei t/m 9 juli 2017 voor kinderen rond een aantal verhalen uit onze katholieke traditie
Meer informatie: pastor Joset van Leeuwen (j.vanleeuwen@eusebiusparochie.nl)

 

Jaarprogramma 2016-2017 JEP

jongeren2Jaarprogramma 2016 – 2017 JongerengroepEusebiusParochie (JEP) 17 – 30 jaar

Het jaarprogramma met alle activiteiten die wij als JongerenGroepEusebiusparochie (JEP) op de 'reguliere' laatste vrijdagavond van de maand hebben, is bekend!
Deze planning is als volgt:

De avonden beginnen om 19.30 uur in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem.

Lees meer: Jaarprogramma 2016-2017 JEP

 

M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

M25 LOGO T-shirt

Wil je naast school en thuis ook wel eens je handen uit je mouwen steken? En wil je méér zien in de wijk of in de stad? Wil je ontdekken wat jouw hulp voor anderen kan betekenen? 
Kom dan kennismaken bij M25!

Jaarprogramma M25 2016-2017

 

Lees meer: M25 Arnhem: voor jongeren van 12-18 jaar

 

Kinderkoor

kinderkoor

Vind jij zingen ook zo leuk? Zing dan mee in ons kinderkoor! 
We oefenen elke woensdag van 18.30 – 19.30 uur. Tijdens de vakanties oefenen we niet.
We beginnen woensdag 21 september 2016.

De repetities vinden plaats in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem (Zuid)
Meer informatie en aanmelding bij Thera (dennisthera@planet.nl) of bij Helma (026-3252747)

 

 

Jaarprogramma aartsbisdom voor jongeren

jongeren2Jaarprogramma 2016-2017 jongerenpastoraat

Openingsfeest/WJD-reünie op 25 september

Wie: deelnemers aan de WJD-reis ‘Ontmoet Papa Wojtyla’ en jongeren tussen de 15-30 jaar
Wat: divers programma: gebed, eten, gezelligheid
Waar: Dijnselburg, Amersfoortseweg 10 in Zeist
Wanneer: 25 september van 10.30 tot 19.00 uur

Lees meer: Jaarprogramma aartsbisdom voor jongeren

 

Peuter- en kleutervieringen

kleutersVieringen voor peuters en kleuters van 2 tot en met 6 jaar oud. (Zie de FLYER)
Datum(s) volgende viering(en) : 
zondagochtend 22 januari 2017, 26 maart 2017, 28 mei 2017 en 25 juni 2017.

Tijd: 10.00–10.30 uur, aansluitend wat te drinken voor iedereen
Waar: in de St. Walburgiskerk aan het St. Walburgisplein 16811 BZ Arnhem

Lees meer: Peuter- en kleutervieringen

 

Iemand verliezen en toch weer verder gaan…..

rouwverwerking6 bijeenkomsten voor lotgenoten, oktober 2016 - april 2017

In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Onderstaand vindt u nadere informatie.

Zie voor het Programma bijgaande FLYER

 

Peuter- en kleuterviering 27 maart, Pasen!

kleuters

Op Paaszondag 27 maart van 10.00 – 10.30 uur is er in de Walburgiskerk (St. Walburgisplein 1, Arnhem) een Peuter- en Kleuterviering! We vieren feest met elkaar, want Jezus is opgestaan. Hij leeft!
Het Paasverhaal zullen we met elkaar lezen en we gaan iets heel erg leuks doen.
Wat we gaan doen, dat verklappen we niet!
Daarnaast zingen we de liedjes ‘Dag vlam’ en ‘Voor wij nu naar huis gaan’ en als paasliedje ‘De bloemetjes bloeien’.We gaan er een gezellige viering van maken en na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade.
Van harte welkom!

 

Pagina 1 van 2

Ga naar boven

Volg ons op Twitter

Om deze pagina te bekijken heeft u Flash Player 9+ ondersteuning nodig!

Haal Adobe Flash speler

eusebius

Vertalen Website